Formularz oferty na konserwację

Wszelkie informacje potrzebne do wypełnienia formularza znajdą Państwo na pierwszej stronie KSIĘGI REWIZYJNEJ URZĄDZENIA TECHNICZNEGO.

Po wypełnieniu formularz w ciągu 24 godzin roboczych otrzymasz od nas pełną ofertę na konserwację.

Klikając wyślij akceptujesz poniższe oświadczenie o przetwarzaniu danych!

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BK DŹWIG Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (adres: ul. Promienna 4 lok. 8, 03-672 Warszawa), zwaną dalej „BK DŹWIG”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z pózn. zm.) w celach marketingowych obejmujących w szczególności otrzymywanie od tej firmy telefonicznych połączeń przychodzących lub przekazywanie mi przez ta firmę informacji drogą pocztową (e-mail). Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, ze zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.