Resurs

Resurs wind i urządzeń dźwigowych

W odpowiedzi na wchodzące w życie regulacje dotyczące dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów poprzez przygotowanie oferty dla opracowania resursu dźwigów zainstalowanych w Państwa nieruchomościach.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r poz. 2176), konieczne jest wykonanie dokumentacji dla określenia RESURSU urządzeń (określenia stopnia wyeksploatowania i przewidywanej żywotności urządzeń i ich komponentów).

Odpowiednio do wytycznych UDT w tej sprawie dokonaliśmy podziału na dźwigi o okresie użytkowania nie dłuższym niż 25 lat oraz dźwigi, których okres użytkowania przekracza 25 lat. Stosownie do tego przygotowane zostały 2 oferty, odpowiednio:

  • Dla dźwigów eksploatowanych poniżej 25 lat przyjęliśmy założenie, iż

    W takim przypadku wymagane jest określenie stopnia jego wykorzystania kierując się doświadczeniem i dobrą praktyką inżynierską. Koszt określenia resursu i stopnia jego wykorzystania związany jest jedynie z pracochłonnością jego wykonana potwierdzonego wystawieniem odpowiedniej dokumentacji. W tym przypadku na koszt wykonania tych prac nie ma wpływu okres użytkowania dźwigu, a jedynie w przypadku powtarzalności dźwigów koszt może być negocjowany.

  • Dla dźwigów eksploatowanych powyżej 25 lat. przyjęliśmy założenie, iż

    W takiej sytuacji wymagane jest wykonanie przeglądu specjalnego, gdzie zostanie oceniony stan techniczny i określone niezgodności w stosunku do aktualnych standardów. Występowanie niezgodności zostanie wykazane w oparciu o normę PN-EN 81-80. Stwierdzone niezgodności stanowią zagrożenie dla bezpiecznego eksploatowania tych urządzeń odpowiednio do wykazanego stopnia - jego występowania. Odpowiednio do wyników tego przeglądu, zostaną przez nas określone wymagane działania w celu umożliwienia dalszej eksploatacji tych dźwigów. Konieczne będzie również wykonanie doraźnego badania przez Urząd Dozoru Technicznego.


Różnica w kosztach naszego działania w odniesieniu do dźwigów, które mają resurs nie w pełni wykorzystany a dźwigów, których resurs się skończył wynika stąd, że wymaga to w tym drugim przypadku większego nakładu pracy i przyjęcia przez nas odpowiedzialności za bezpieczeństwo eksploatacji dźwigów do czasu doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego.

Zdając sobie sprawę ze znacznych kosztów dodatkowych ponoszonych przez Państwa, koszt wykonania przeglądu specjalnego i ponoszonego przez nas ryzyka staraliśmy się uzależnić od stopnia stwierdzonych niezgodności i lat eksploatacji dźwigu. Dodatkowo możliwe jest negocjowanie w rozsądnych granicach tych kosztów.

Zapytania proszę wysyłać na adres e-mail: konserwacje@bkdzwig.pl

Profesjonalne wykonanie resursu dźwigu

Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem oraz kwalifikacjami oferujemy kompleksowe i fachowe wykonanie resursu dźwigu towarowo-osobowego. Wiemy, że ustalenie okresu zdolności użytkowej urządzeń, w tym ustalenie oceny stanu komponentów windy ma wpływ bezpieczeństwo osób z niej korzystających. Z tego powodu zapewniamy indywidualne podejście do każdego zlecenia, jak również staranne i dokładne przeprowadzenie wszelkich prac. Zachęcamy do sprawdzenia referencji dotyczących zrealizowanych przez nas usług, w tym wykonania resursu.

Wykonanie resursu przez fachowców z BK DŹWIG

Dzięki zaangażowaniu, jak również specjalistycznej wiedzy proponujemy sprawne wykonanie resursu windy w różnego rodzaju obiektach. Rzetelnie przeprowadzamy prace, korzystając z solidnego sprzętu, który pozwala nam przedstawiać faktyczne oraz pewne wyniki. Z tego względu grono naszych zadowolonych Klientów stale rośnie, a fachowe podejście sprawiło, że zaufała nam między innymi duża liczba wspólnot mieszkaniowych, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego czy CENZIN Polska Grupa Zbrojeniowa. Zainteresowanych usługą wykonania resursu zapraszamy do kontaktu!