Usługi konserwacyjne » modernizacja

windy modernizacja, windy osobowe modernizacja

Modernizacja - windy osobowe

Windy od ponad stu lat już montowane są w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Wśród funkcjonujących urządzeń wiele ma na koncie bardzo długi staż eksploatacji, dlatego nie zaspokajają w pełni potrzeb użytkowników. Wszędzie tam, gdzie działają wysłużone windy osobowe modernizacja może przywrócić im pełną funkcjonalność.

Oferujemy szeroki zakres prac modernizacyjnych

Zadaniem windy osobowej jest przewożenie określonej liczby pasażerów pomiędzy piętrami, z jednoczesnym zagwarantowaniem im bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Starsze urządzenia przewidziane były do obsługi znacznie mniejszej liczby pasażerów, a także wykorzystywano je o wiele rzadziej. W wielu budynkach można znaleźć od lat funkcjonujące windy osobowe. Modernizacja pozwala na przywrócenie im pełnej sprawności, a także poprawę komfortu podróżowania.

Obecnie oczekiwania w stosunku do dźwigów są znacznie większe, a decyduje o tym zarówno rozwój technologiczny, jak i możliwości techniczne. Jeśli w Twoim budynku funkcjonują windy osobowe, modernizacja zapewni im lepsze działanie, a także oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Jakie prace wykonujemy?

Zadania związane z modernizacją windy osobowej wykonujemy w trzech niezależnych etapach.

 • Wymiana wciągarki wraz z olinowaniem.
 • Wymiana aparatury sterowej, instalacji szybowej dźwigu, oświetlenia, kaset dyspozycji i kasety rewizyjnej, montaż modułu komunikacyjnego itp.
 • Wymiana kabiny windowej, drzwi kabinowych, montaż kurtyny świetlnej

W Twoim domu lub firmie pracują wyeksploatowane windy osobowe? Modernizacja całkowicie zmieni ich charakter. Zadzwoń do nas, a wykonany ją dla Ciebie!

Najczęściej wybierane opcje modernizacji windy:

Etap 1.

Wymiana wciągarki wraz z olinowaniem. Wciągarka jest już przystosowana do współpracy z nowoczesną aparaturą sterową, która będzie wyposażona w falownik, co gwarantuje płynny start i łagodne zatrzymanie.

  Montujemy wciągarki takich firm jak:

 • Ziehl-Abegg - produkcji Niemieckiej
 • Alberto SASSI - produkcji Włoskiej

  Montujemy układy hydrauliczne takich firm jak:

 • GMV - produkcji Włoskiej
 • Bucher - produkcji Niemieckiej

Etap 2.

Wymiana aparatury sterowej z płynną regulacją startu i zatrzymania oraz zagwarantuje zatrzymanie się kabiny windy równo z progiem niezależnie od obciążenia.W skład tego etapu wchodzi:

 • nowa aparatura sterowa
 • wymiana tablicy wstępnej i instalacja do niej szafy sterowej
 • wymiana instalacji szybowej dźwigu
 • montaż oświetlenia szybu
 • montaż nowych kaset przyzywowych na każdym piętrze. Opcjonalnie mogą być również zainstalowane kierunki jazdy kabiny dźwigu lub pietrowskazywacze oraz powiadomienie głosowe w formie komunikatu „mówionego”
 • wymiana kaset dyspozycji w kabinie windowej
 • montaż kasety rewizyjnej na dachu windy
 • montaż modułu komunikacyjnego ze służbami ratowniczymi.

  Montujemy aparatury sterowe takich firm jak:

 • Kollmorgen - produkcji Niemieckiej
 • ARKEL - produkcji Tureckiej

Etap 3.

 • Wymiana kabiny windowej
 • wymiana drzwi kabinowych/ drzwi szybowych
 • montaż kurtyny świetlnej dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dźwigu lub kamery monitorujące przestrzeń przed windą działającą na zasadzie kurtyny świetlnej.
 • Montujemy kabiny takich firm jak:

 • Kleemann - produkcji Greckiej

Etap 1 i 2 można zamiennie stosować w zależności od stanu technicznego wciągarki lub aparatury sterowej.
Po zakończeniu wszystkich etapów winda w zakresie wymienionych elemetów będzie spełniała wymogi zharmonizowanej normy Dźwigowej PN-EN 81-20, PN-EN 81-50.

MODERNIZACJA DŹWIGÓW - "ZBĘDNY WYDATEK" - MAREK KIERSKI

Dotychczasowe dane pokazują, że ponad 70% dźwigów zainstalowanych w budynkach mieszkalnych to długoletnie, w ogromnej większości zdewastowane windy z lat 60. i 70. W blokach z tak zwanej wielkiej płyty dźwigi zamontowane są bez drzwi kabinowych i podstawowych systemów bezpieczeństwa w związku z czym nie spełniają norm wymogów europejskich. Jak wynika z ustaw przyjętych przez Polski Rząd prędzej czy później windy, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną wyłączone z eksploatacji. Wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe muszą więc jak najszybciej przeprowadzić modernizację lub wymianę starych dźwigów. Niektóre z takich instytucji posiadają specjalne fundusze remontowe. Jednakże brak takich środków nie wyklucza możliwości modernizacji, ponieważ jednostki te mogą korzystać z modnych w ostatnim czasie kredytów bankowych. W zależności od kapitału, jakim dana Wspólnota dysponuje może sobie pozwolić na kosztowną całkowitą wymianę lub etapową modernizację której koszty rozłożone są w czasie. Podjęcie tej decyzji jest dosyć trudne i często wymaga rozstrzygnięcia przez admiadministrację, zarząd wspólnoty lub za pomocą głosowania lokatorów

Gdy Wspólnota wybiera wymianę poszczególnych części dźwigu rozłożoną np. na kilka lat musi wiedzieć od czego tak naprawdę ma zacząć, żeby jak najlepiej wykorzystać posiadane środki. Trzeba pamiętać, by przy wyborze firmy przeprowadzającej modernizację dźwigu szczegółowo porównać. oferty różnych firm na rynku.

Pierwszym krokiem do unowocześnienia posiadanych wind jest wymiana systemu sterowania. Poprawne działanie tego systemu jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pasażera. Najlepszym z dostępnych na rynku jest system mikroprocesorowy najlepiej z falownikiem. Oprogramowanie tego urządzenia można ustawić wedle potrzeb użytkowników, co jest ogromnym udogodnieniem. Należy jednak wymagać, aby w cenie modernizacji uwzględniono także wymianę kasety dyspozycji, kaset wezwań, kasety jazdy kontrolnej oraz wymianę kabla zwisowego.

Następnie proponuje się wymianę zespołu napędowego wraz z ramą i linami nośnymi. W tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na producenta wciągarki. Szereg firm oferuje te urządzenia po bardzo niskichcenach i dosyć słabej jakości. Z doświadczenia wiem, że nawet po krótkim okresie eksploatacji nadają się tylko do remontu kapitalnego lub całkowitej wymiany. Po przeprowadzeniu tych dwóch modernizacji jakość i komfort jazdy ulegnie znacznemu polepszeniu. Winda łagodnie ruszając z danego piętra porusza się w sposób płynny zupełnie redukując szarpanie. Nie słychać także żadnych odgłosów pracy ani tarcia. Dodatkowym atutem jest oszczędność energii elektrycznej, której zużycie obniża się o około 30%, co wynika z trzykrotnie mniejszego poboru prądu przy rozruchu. Konieczna jest także wymiana kabiny drewnianej na metalową. Najlepiej zainwestować w wykonaną ze stali nierdzewnej. Najważniejsze jest, aby drzwi kabinyskutecznie separowały użytkownika od ścian szybu. Kabinę można dostosować wystrojem do charakteru obiektu lub gustu lokatorów. Tutaj trzeba pamiętać, że wnętrze kabiny nie może zawierać elementów łatwopalnych lub podatnych na zniszczenia. Ważna jest też specyfika obiektu. Jeżeli w budynku występuje zjawisko częstych dewastacji kabina musi być wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia. Koniecznym warunkiem do prawidłowego funkcjonowania dźwigu są sprawne prowadnice kabinowe i przeciwwagowe. Firma prowadząca remont musi stwierdzić czy prowadnice nadają się do pionowania, czy tylko do wymiany. Wykrzywione znacznie pogarszają komfort jazdy i pieniądze wydane na modernizacje nie będą właściwie spożytkowane. Wymiana kabiny obejmuje także ramę wraz z chwytaczami

Ostatnim etapem modernizacji naszej windy to wymiana drzwi szybowych, najlepiej na automatyczne ewentualnie półautomatyczne np. ze stali nierdzewnej. Tutaj możemy wybrać dowolny kolor, na jaki mają być pomalowane nasze drzwi. Przy czym bardzo istotne jest, aby kontakty nie były dostępne dla użytkownika.

Wymiana elementów dźwigowych wg tego schematu gwarantuje unowocześnienie dźwigów oraz całkowite dostosowanie ich do obowiązujących norm bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Aby spełnić ten warunek konieczny jest zakup urządzeń i części od firm renomowanych.

Wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia mieszkaniowa, dysponując środkami wystarczającymi na jednorazową wymianę dźwigu - powinna pamiętać, żeby dokładnie sprawdzić warunki ofert i przede wszystkim podpisać korzystną umowę. Dokument taki powinien zawierać wypisane kolejno elementy, jakie wchodzą w zakres wymiany i okres gwarancji, jaki dana firma przeznacza na nasze urządzenie. Oferta powinna zawierać wymianę dźwigu wrazz prowadnicami, aparaturą sterową w komplecie z falownikiem oraz napędem drzwi.

Proponuje się też zwrócić uwagę na czas dostawy i montażu. Zdarzają się wypadki, że dźwig dostarczony jest w ciągu 2 tygodni, a montaż zaczyna się po miesiącu lub nawet później. Dlatego ważna jest ciągłość pomiędzy dostawą i montażem. Przy wyborze dźwigu istotny jest także system powiadamiania o uwięzionych ludziach w kabinie. Najnowocześniejsze urządzenia mają system awaryjny, który po naciśnięciu przycisku w kabinie łączy pasażerów bezpośrednio z numerem firmy konserwującej dźwigi. Tańsze wersje powiadamiają tylko ochronę budynku o awarii lub nawiązują połączenie z określonym numerem stacjonarnym w danym budynku.

Kolejnym wymogiem norm bezpieczeństwa jest zjazd pożarowy windy. Wybór firmy przeprowadzającej modernizacje jest naprawdę bardzo trudny ze względu na fakt, że ciężko jest odróżnić elementy wysokiej klasy od tak zwanych bubli. Część firm promujących siebie jako producentów wprowadza na rynek popularne w tych czasach "tanie" urządzenia. Proces ten polega na tym, że składają dźwigi z naj słabszej jakości elementów zakupionych od innych firm i urządzenia te sprzedają jako wytworzone przez siebie. W mało precyzyjnym procesie produkcji i używają najczęściej niewykwalifikowanej siły roboczej. Rezultat jest taki, że cena jest korzystna, lecz urządzenia cechują się wysoką awaryjnością i krótkim okresem eksploatacji. Poleca się zatem zakup kompletnego dźwigu, najlepiej od renomowanej firmy. W przypadku braku odpowiednich informacji właściciel bądź zarządca budynku może zwrócić się o poradę do osób mających szczególnie wysokie kwalifikacje w tej dziedzinie, np. inspektorów z Urzędu Dozoru Technicznego lub ekspertów z NOT-u.

Moim zdaniem, najlepszym wyjściem jest wybranie zaufanej, znanej na rynku firmy i podpisanie umowy odpowiednio zabezpieczającej zleceniodawcę, ponieważ modernizacja dźwigu to bardzo kosztowne i poważne z wielu przyczyn przedsięwzięcie. Do reprezentowania interesów wszystkich mieszkańców, a więc współwłaścicieli i użytkowników, należy wybrać właściwe osoby. Powinny to być tylko kompetentne osoby, które będą odpowiedzialne za należyte prowadzenie rozmów i negocjacji z przedsiębiorstwem. Praktyka dowodzi, że brak właściwych przedstawicieli ze strony inwestora (np. wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni) wprowadza niepotrzebne zamieszanie i uniemożliwia uzyskanie jednolitych informacji. Częstokroć firma może każdemu mieszkańcowi powiedzieć coś innego na ten sam temat. Dlatego ważnym elementem jest jakakolwiek wiedza na ten temat lub skorzystanie z pomocy specjalisty.