Wykaz czynności konserwacyjnych dźwigu:

1. Aparatura sterowa i rozdzielcza:

 • oględziny zewnętrzne,
 • oczyszczenie całości aparatury,
 • sprawdzenie skuteczności połączeń na zaciskach aparatów (w szczególności obwód siły i bezpieczeństwa),
 • sprawdzenie stanu styków głównych styczników,
 • sprawdzenie funkcji sterowania,
 • sprawdzanie instalacji elektrycznej
 • regulacja przekaźników, styczników, prostowników, dzwonków, transformatorów,
 • wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji przewodów i skuteczności zerowania lub uziemiania.

2. Zespół napędowy- elektryczny:

 • oględziny zewnętrzne,
 • sprawdzenie luzu poosiowego i międzyzębnego,
 • sprawdzenie cierności i stanu rowków koła ciernego,
 • sprawdzenie stanu kół linowych,
 • sprawdzenie stanu sprzęgła i koła zamachowego,
 • sprawdzenie stanu mechanizmu hamowania,
 • sprawdzenie stanu oleju i szczelności reduktora i silnika,
 • sprawdzenie ustawień silnika,
 • sprawdzenie stanu mocowania przewodów na zaciskach silnika,
 • sprawdzenie stanu lin nośnych,
 • kontrola zespołu napędowego.

3. Zespół napędowy- hydrauliczny:

 • sprawdzenie szczelności nurnika (wizualnie),
 • sprawdzanie szczelności silnika,
 • sprawdzenie szczelności połączeń elastycznych siłownik agregat,
 • sprawdzenie stanu technicznego elastycznych przewodów olejowych (wizualnie),
 • sprawdzenie stanu poziomu oleju w agregacie,
 • kontrola zaworu rurociągu,
 • kontrola działania ręcznej pompki hydraulicznej,
 • sprawdzenie awaryjnego opuszczania kabiny,
 • kontrola luzów suwaków siłownika,
 • sprawdzenie koła linowego siłownika,
 • sprawdzanie lin/łańcuchów.

4. Ogranicznik prędkości:

 • oględziny zewnętrzne,
 • kontrola ogranicznika prędkości,
 • przegląd techniczny zgodnie z instrukcją,
 • sprawdzenie działania ogranicznika i chwytaczy,
 • sprawdzenie stanu linki ogranicznika,
 • próby cierne.

5. Maszynownia dźwigu:

 • wymiana zacisków na tablicy połączeń,
 • sprawdzanie termików i wyłączników ceramicznych , smarowanie łożysk i panewek,
 • smarowanie wciągarki,
 • regulacja szczęk hamulcowych,
 • sprawdzanie falownika jazdy,
 • sprawdzanie falownika napędu drzwi.

6. Kabina:

 • oględziny ramy nośnej i pudła kabiny,
 • sprawdzenie mocowania pudła kabiny,
 • sprawdzenie drzwi kabinowych,
 • sprawdzenie działania kasety dyspozycji,
 • sprawdzenie mechanizmu podłogi ruchomej lub progu ruchomego (opcja),
 • sprawdzenie działania układu rewersowego drzwi kabinowych,
 • sprawdzenie działania fotokomórki lub kurtyny świetlnej (opcja),
 • sprawdzanie mechanizmu progu ruchomego, smarowanie mechanizmu ruchomej podłogi,
 • regulacja krzywki ruchomej,
 • wyrównanie wahaków,
 • regulacja progu ruchomego i ruchomej podłogi,
 • regulacja krzywki ruchomej,
 • sprawdzanie wkładów suwakowych, kabinowych i przeciwwagi,
 • sprawdzenie mechanizmu chwytaczy – instrukcja fabryczna i przepisy UDT,
 • wymiana żarówek świetlówek (nie dotyczy zakupu materiałów) z wyjątkiem halogenów i oświetlenia LED (rozliczane jako prace dodatkowe).

7. Szyb dźwigowy:

 • oględziny ramy nośnej i pudła kabiny,
 • sprawdzenie stanu zawiasów, zamków i rygli drzwiowych,
 • regulacja zamków, rygli i krzywek,
 • sprawdzenie amortyzatorów drzwi,
 • kontrola lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,
 • kontrola waciaków i końcówek lin nośnych,
 • naprawa przełączników piętrowych, wyłączników krańcowych i końcowych,
 • sprawdzenie i regulacja kontaktów drzwiowych,
 • sprawdzenie mocowania szyb w drzwiach szybowych (opcja),
 • sprawdzenie mocowania oraz sygnalizacji kaset wezwań ,
 • sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej szybu,
 • sprawdzenie stanu zderzaków,
 • sprawdzenie stanu mocowań prowadnic,
 • sprawdzenie stanu inicjatorów i aparatów odwzorowania położenia kabiny,
 • sprawdzanie kabli zwisowych i ich zamocowań,
 • sprawdzanie jazdy rewizyjnej,
 • wymiana kontaktu STOP w podszybiu,
 • wymiana żarówek sygnalizacyjnych, kapturów i trzymaków przycisków sterowniczych,
 • wymiana żarówek kaset przyzywowych (opcja),
 • smarowanie obcążki ogranicznika,
 • smarowanie prowadnicy kabiny i przeciw wagi,
 • przygotowanie dźwigów do dorocznych komisji UDT.

8. Instalacja elektryczna:

 • wykonanie pomiarów elektrycznych raz w roku dla potrzeb UDT( nie odpłatnie).